آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان بولیوی
انتخابات سراسری در کشور بولیوی برای تعیین رئیس جمهور و اعضای کنگره، پس از یک سال نا آرامی سیاسی در این کشور آغاز شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار