چرا همیشه منتظر امام زمان (ع) هستیم؟
حجت الاسلام و المسلمین معارفی گفت: امامت یک نقطه کمال دارد که آن هم وجود مقدس امام زمان (ع) است.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
سوره آل عمران آیه 4
هماناچیزی درآسمان وزمین از
خداپنهان نیست5خداست آنکه می نگارد صورت شما
رادررحم مادران هرگونه اراده کندخدائی جزآن ذات
یکتانیست که به هرکارتواناوداناست
سوره سباآیه 47
بگوخدای من حق رابه وحی برمن القامی فرمایدکه اوبه اسرارعوالم غیب آگاهست48بگوحق آمدودیگر
باطل دراول وآخرمحوونابوداست 49بگواگرمن گمراه
شده ام زیانش برمن است واگرهدایت یافته ام آن به
وحی خدای من است که البته(دعای بندگان را)شنوا
و(به قلوب خلق)نزدیک است
لبیک اللهم لبیک
العبدنشانه ظهورامام زمان است
کسیکه خبرظهورامام زمان دربهشت زهراتهران داد
گفت خبرشهادت شهدایی مثل شهیدهادی وشهید
حججی وشهیدسلیمانی وشهیدذوالفقاری راداده
اوگفت به شهیدذوالفقاری خبررجعتش داده وبه
شهیدذوالفقاری گفته یادمانت نزدیک محل ظهور
دربهشت زهراتهران قرارمیگیردوتوجایی که یادمانت
است رجعت میکنی نه جایی که خاکسپاری شدی
اوگفت برایش رجعت شهدایی مثل شهیدپلارک و
شهیدذوالفقاری ودیگران واقع شده است
منتظران ظهورامام زمان
پس بشتابیدبسوی محل یادمان شهدای مکه در
بهشت زهراتهران
ارسال نظرات
آخرین اخبار