اطلاعات محرمانه کارکنان سازمان‌های امنیتی رژیم صهیونیستی هک شد
پس از گذشت یک هفته از اعلام هک یک شرکت بیمه در فلسطین اشغالی، یک روزنامه صهیونیستی گزارش داد که در پی این اقدام، داده‌های محرمانه‌ای درباره کارکنان سرویس‌های سری این رژیم دزیده شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار