۷ پرده از زندگی و زمانه «مرد هزارآهنگ» انقلاب
پرسیده بودند سرودی که برای شهید مطهری ساخته شده گویا برای شما آورده‌اند و شما گوش داده‌اید. امام فرمودند: بله، من هم با شعر و هم بدون شعر این سرود را گوش داده‌ام و اگر قرار است این‌چنین ادامه بدهند، من دعایشان می‌کنم.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار