عذرخواهی بازپرس و دلجویی مقامات قضایی استان از سرباز
جلسه هیات نظارت بر حقوق شهروندی مازندران برای بررسی موضوع بازپرس و سرباز؛
با دستور رییس کل دادگستری مازندران کمیته ویژه هیات نظارت بر حقوق شهروندی استان مامور رسیدگی و بررسی موضوعات مطرح شده در مورد سرباز و بازپرس مازندرانی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار