واکنش ناجا به بدرفتاری با «سرباز بابلی»
سخنگوی ناجا از بررسی ویژه موضوع بدرفتاری با سرباز بابلی از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار