حذف تکدرس در دانشگاه صنعتی اصفهان در روز‌های ۸ و ۹ دی انجام می‌شود
براساس اطلاعیه دانشگاه؛
معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در اطلاعیه‌ای زمان حذف اضطراری واحد در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را در روز‌های دوشنبه و سه شنبه، ۸ و ۹ دی، اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار