اسکواش در مدارس پایتخت توسعه می‌یابد
رییس هیات اسکواش استان تهران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با آموزش و پرورش پایتخت گفت: به زودی اسکواش در راستای استعدادیابی و تقویت ورزش همگانی در سطح مدارس تهران گسترش می‌یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار