شورش آمریکا معلول نارضایتی مردم آمریکا از نظام لیبرال کاپیتالیستی است
بادامچیان در اعلام مواضع هفتگی:
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بیان مواضع هفتگی حزب با اشاره به حوادث اخیر کنگره آمریکا، اظهار داشت: شورش اخیر مردم آمریکا و حمله به کنگره بیانگر نارضایتی آن‌ها از نظام لیبرال کاپیتالیستی است و ترامپ معلول این نارضایتی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار