روح‌الامینی: دشمن تکنولوژی نیستیم، اما ساده هم نیستیم!
بازار دنیا از واکسن کرونا اشباع نیست که ما هروقت و با هرتعدادی که بخواهیم، بتوانیم آن را بخریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار