دومین روز نمایشگاه مجازی کتاب بیش از ۲۰ میلیارد ریال فروش داشت
دهقانکار خبر داد؛
رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از فروش بیش از ۲۰ میلیارد ریال کتاب در دومین روز برپایی این‌رویداد خبر داد.
منبع: مهر
ارسال نظرات
آخرین اخبار