طراحی و ایجاد رشته‌ای برای تربیت اساتید مسلط بر کتب مرجع دانشگاهی ضروری است
کیانی مطرح کرد
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ایجاد یک رشته مخصوص ترجمه کتب مرجع دانشگاهی و تربیت معلمان زبان انگلیسی برای اهداف تخصصی دانشگاهی را پیشنهاد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار