آیت الله رئیسی: توجه ویژه به ارتقای معیشت کارکنان قوه قضائیه، عامل اصلی پیشبرد سند تحول قضایی
سومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به ریاست آیت الله رئیسی برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار