در نظارت مراکز خیریه‌ها با خلا قانونی و کمبود نیروی کارآمد مواجه هستیم
رستم‌وندی در پاسخ به «دانشجو»:
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی از وجود خلا‌های قانونی بر نظارت عملکرد موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد در کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار