سن انسان در روز محشر و قیامت چقدر است؟
تغییر سن انسان تنها مربوط به دنیای مادی است و در روز قیامت همه انسان‌ها در سنی مشخص حاضر می‌شوند، عمر افراد نیز در بهشت و جهنم با زندگی دنیوی آن‌ها تفاوت دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار