دستگیری جاعلان مجوز تردد بین شهری
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی پایتخت، از دستگیری دو نفر که در زمینه جعل مجوزهای تردد بین شهری فعالیت داشتند خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار