مجله مطالعات شهرى دانشگاه کردستان در سطح Q1 قرار گرفت
در آخرین رتبه‌بندى مجلات علمی جهان اسلام؛
مجله مطالعات شهری دانشگاه کردستان در آخرین رتبه‌بندی مجلات علمی پژوهشی جهان اسلام، در چارک اول یا Q1 قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار