ارتباط الکترونیک بین دادسرا‌ها و کلانتری‌های تهران ایجاد می‌شود
ارتباط الکترونیک بین دادسرا‌ها و کلانتری‌های تهران در راستای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی ایجاد می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار