هریس: بایدن در تصمیم خروج از افغانستان بسیار شهامت به خرج داد
کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به حمله آمریکا به افغانستان و دو دهه جنگ و خونریزی در این کشورگفت: بایدن به خوبی می‌داند که از منظر سیاسی این تصمیم خوشایند نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار