پرس تی وی، وزنه‌ای در دیپلماسی عمومی ایران
در گفتگو با دانشجو عنوان شد
کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه فعالیت‌های اخیر پرس تی وی در راستای ژورنالیسم تحقیقی بسیار مثبت بوده گفت: خبر مهم است؛ اما اهمیت و کارکرد تحلیل اتفاقات و موشکافی رویداد‌ها در دنیای امروزِ رسانه در جذب مخاطب کمتر از خبر نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار