نتایج اولیه آزمایش ایمنی واکسن کرونای «سانوفی»
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایش فاز دو، واکسن انگلیسی-فرانسوی سانوفی باعث ایجاد یک پاسخ ایمنی قوی در برابر ویروس کرونا می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار