برترین دانشگاه‌های ایران معرفی شدند
در ۳۲ رشته علمی؛
جدیدترین فهرست نظام رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای» اعلام شد که در آن نام ۳۴ موسسه و دانشگاه ایرانی در ۳۲ رشته علمی در میان برترین‌ها دیده می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار