«اکران» برای تولیدکنندگان بسیاری از فیلم‌ها اهمیت ندارد / فرهنگ، حوزه فعالیت‌های تصنعی با کت و شلوار نیست
سجاد نوروزی در گفتگو با دانشجو-۲؛
مدیر سینما آزادی گفت: در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره هشت ساله آقای روحانی با این حجم از مشکل در صنعت سینما روبرو نبوده‌ایم. در این دوره تنها با مجموعه‌ای از قوانین غیراصولی در حوزه پروانه ساخت و نمایش روبروایم که هنرمند را به سمت ابتذال و تولید کار‌های سطحی سوق می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار