واکسن کوو ایران برکت، کرونای آفریقایی را هم شکست داد
با تحقیق بر روی خون افرادی که واکسن کوو ایران برکت را دریافت کرده بودند، ثابت شد این واکسن موفق به شکست سویه آفریقایی کرونا شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار