طرحی که باعث آشکار شدن بغض‌های فروخفته نسبت به نواقص نظام آموزشی شد / دانشجویان چه نگاهی به نظام آموزشی کشور دارند؟
گزارش ویژه؛
با مطرح شدن طرح سازمان سنجش مبنی بر عدم پذیرش رشته‌های غیرمرتبط در ارشد، سر و صداهای زیادی به پا شد که فارق از مسائلی که پیرامون آن وجود داشت، باعث شد دانشجویان باری دیگر نسبت به نواقص سیستم آموزشی کشور یکصدا شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار