آغاز فرآیند نسخه نویسی الکترونیک در ۴ سامانه بیمه سلامت
مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: فرآیند نسخه نویسی الکترونیک در ۴ سامانه در تمامی کشور آغاز شده و به طور مرتب مشکلات آن‌ها احصاء می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار