سهم پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس ۳۰ درصد تعیین شد
کبگانیان خبر داد
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: به وزارت بهداشت تا سال ۱۴۰۲ فرصت داده شد در رشته‌های پزشکی تا ۳۰ درصد از مقطع کارشناسی پذیرش کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار