اولین دوره ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار می‌شود
با محوریت آثار شهید مطهری؛
اولین دوره ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با محوریت آثار استاد شهید مطهری به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار