باید یک ثباتی در بازار مسکن ایجاد شود تا سازنده رغبت کند / ساخت در کشور تسهیل یابد
زنگنه در گفتگو با دانشجو:
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: معتقد هستم که باید یک ثبات نسبی در بازار توسط دولت ایجاد شود تا سازنده مطمئن شود که یک ثباتی ایجاد شده است از این رو خود به خود به این سمت خواهد آمد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار