دانشجویان دانشگاه آزاد همچنان گرفتار مشکلات سامانه‌های آموزش الکترونیک / از آموزشیار گرفته تا دان و وادانا!
گزارش|
سال گذشته بود که برای اولین بار دانشجویان دانشگاه آزاد نسبت به ناکارآمدی سامانه‌های آموزش الکترونیک دانشگاه آزاد و سامانه آموزشیار این دانشگاه اعتراض کردند؛ اکنون پس از گذشت سه ترم و ورود به ترم جدید تحصیلی به بررسی وضعیت این سامانه‌ها پرداختیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار