سرپرست دانشگاه کاشان منصوب شد
با حکم وزیر علوم؛
عباس کتابی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جایگاه سرپرستی دانشگاه کاشان قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار