معضل رفت و آمد دانشجویان بجنوردی در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها / چرا باز کردن خیابان قیام تبدیل به معضل برای مردم بجنورد شده؟
گزارش |
بازگشایی دانشگاه‌ها نزدیک است و دانشجویان بجنوردی با معضل رفت و آمد به دانشگاه‌ها در جاده ارکان بجنورد مواجه هستند؛ معضلی که چندین سال است حل نشده باقی مانده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار