ابهامات عجیب یک شرکت تعاونی مسکن در قم / آیا چشمان اداره تعاون قم بسته است؟
گزارش|
در سلسله گزارشاتی که در چند بخش منتشر خواهد شد، به موارد ابهام پی در پی یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن در استان قم، خواهیم پرداخت‌.
ارسال نظرات
آخرین اخبار