بسیج دانشجویی جهرم موفق‌ترین رده استانی شد
در جشنواره استانی مالک اشتر؛
بسیج دانشجویی شهرستان جهرم به عنوان موفق‌ترین رده سپاه استانی در جشنواره مالک اشتر سپاه فجر انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار