از طرحی جدید برای پذیرش بدون کنکور در دانشگاه‌ها تا خبر‌هایی برای بهبود وضعیت دستیاران پزشکی
آخر هفته با اخبار دانشگاهی| آموزش
برای مرور مهمترین اخبار دانشگاهی طی یک هفته گذشته در حوزه آموزش و پژوهش با ما همراه باشید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار