فوق العاده خاص و سختی کار پرستاران در دست پیگیری است
رئیس سازمان نظام پرستاری خبر داد
میرزابیگی گفت: ۱۵۰ پرستار در دوران کرونا به شهادت رسیدند و اقدامات ما در پیگیری تحقق حقوق و ایجاد عوامل انگیزشی برای پرستاران و سایر مدافعین سلامت بوده و فوق العاده خاص و سختی کار پرستاران که مباحث آن در تامین اجتماعی هم محل بحث است در دست پیگیری قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار