جامعه نخبگانی باید دانشگاه را به سمت مساله محوری سوق دهد
رئیس سازمان بسیج اساتید اصفهان:
رئیس سازمان بسیج اساتید اصفهان در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد میمه گفت: جامعه نخبگانی ما باید تلاش کند دانشگاه‌ها را به سمت دانشگاه اجتماعی، مسأله محور و تمدنی سوق بدهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار