شیری:ملت ایران در ۹ دی با پیروی از حسین زمان خود، طومار فتنه‌گران را در هم پیچیدند
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
فعال سابق بسیج دانشجویی گفت: بصیرت انقلابی ملت ایران در ۹ دی ماندگارترین و تاثیرگذارترین حماسه و حرکت انقلابی را خلق کرد .
ارسال نظرات
آخرین اخبار