امضای قرارداد ۶ میلیاردی دانشگاه «امیرکبیر» با جامعه و صنعت
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اجرای طرح استاد پژوهشگر برای افزایش سطح ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در این دانشگاه خبر داد
ارسال نظرات
آخرین اخبار