نسخه انگلیسی سالنامه مهاجرتی ایران واقعیت‌های آماری کشور را برای مجامع بین‌المللی بازگو می‌کند
کرمی بیان کرد
به گفته رئیس مرکز انتشارات دانش‌بنیان فناور، نسخه انگلیسی سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۰ هم‌زمان با ارائه نسخه فارسی آن در دسترس علاقمندان قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار