«هوشیار زیباری» از رقابت برای تصدی پست ریاست‌جمهوری کنار گذاشته شد
توسط دادگاه فدرال عراق؛
دادگاه فدرال عراق بر عدم نامزدی «هوشیار زیباری» برای تصدی پست ریاست‌جمهوری در این کشور حکم داد و این نامزدی را غیرقانونی اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار