برنامه کمیسیوین تلفیق برای جبران کسری 130 هزار میلیاردی مربوط به صندوق توسعه ملی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: عدم کسر سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفت از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد موجب کسری ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده شد، اما بنا بر این شد تا از محل درآمد‌های حاصل از افزایش فروش نفت جبران شود.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار