نامه منتشر شده درباره مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان جعلی است
سخنگوی دولت:
سخنگوی دولت در واکنش به برخی شایعات درباره مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان خاطرنشان کرد: نامه منتشر شده درباره مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان جعلی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار