اعضای شورای معرفی و آموزش معاونت میراث فرهنگی منصوب شدند
طی حکمی از سوی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی؛
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی طی حکمی اعضای شورای معرفی و آموزش معاونت میراث فرهنگی را منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار