کیفیت هوای تهران قابل قبول است
شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار