مناطق محروم رامهرمز میزبان نوروزی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌شود
به مدت یک هفته؛
دانشجویان جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز راهی مناطق محروم استان خوزستان می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار