هوای پایتخت در مرز آلودگی/ تعداد روز‌های پاک پایتخت از ابتدای سال
شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد۹۸ قرار گرفته و هوای پایتخت در مرز آلودگی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار