سازمان همکاری اسلامی از نفوذ بیشتر رژیم صهیونیستی در جهان اسلام جلوگیری کند
خطیب‌زاده:
سخنگوی وزارت خارجه از سازمان همکاری اسلامی خواست که ضمن تاکید برمخالفت جدی با هرگونه اقدام سازشکارانه و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اقدامات ملموسی را اتخاذ و از نفوذ بیشتراین رژیم در جهان اسلام جلوگیری کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار