نوری: مواجهه مقاومت و استثمار مهم‌ترین قرابت هیسپان تی وی با مخاطبانش است
تاریخ استثماری که مردم امریکای لاتین پشت سر گذاشته اند و محتوایی که شبکه برون مرزی هیسپان تی وی درباره مقاومت و ایستادگی ارائه می‌دهد، بهترین قرابتی است که بین این رسانه و مخاطبانش وجود دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار