ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در خدمت توسعه شهر و استان قم
رئیس جهاد دانشگاهی قم با تاکید بر اینکه کشور باید به سمت دانش ورزی و خردورزی در خدمات برود، گفت: جهاد دانشگاهی در خدمت توسعه کشور و نظام اسلامی و شهر مقدس قم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار